Utgifter varje månad

När du funderar att ta ett lån är det av största vikt att man faktiskt kommer att ha råd att betala alla räkningarna. Med denna utgiftskalkyl kan man på ett enkelt sätt se hur utgifterna ser ut per månad. När alla rutor är ifyllda får du alla utgifterna summerat på skärmen direkt. Om du inte har utgifter i ett speciellt fält så lämna kvar siffran 0 i fältet bara.
Var också noga med att använda siffror endast.


Utgifter: