Årligt sparande kalylator

Kalkylator för månadsparande:

Det är viktigt att påbörja ett sparande varje månad oavsett om det är ett pensionsparade eller vanligt månadssparande. I detta verktyg kan man se hur mycket pengarna kommer att växa och förräntas under den tidsperioden som valts.

*Instruktioner: Vänligen använd endast siffror i fälten.%