För att ni på ett enkelt sätt ska kunna se vilken månadskostnad lånet ger kan ni simulera lånet i denna funktion så ser ni exakt månadsbelopp.
 

 
[WP_LOAN_CALC]