Hur valutan euron kom till

Den 1 januari 1999 bestämde man att euron skulle införas som en valuta i världen, 9 år efter det att det första steget tagits mot en gemensam europeisk valuta. 1995 bestämde man att euro skulle heta just euro istället för ecu som då var europeiska valutaenhetens förkortning. 1999 var det 11 medlemsstater som fick euron som en officiell valuta men det tog ca 3 år till innan ländernas egna valutor var utbytta och euron infördes i form av mynt och sedlar.
 

Eurokrisen

Den stora finanskrisen drabbade Europa hårt under 2007 och 2008, denna kris går även under namnet eurokrisen. Grekland var ett av de länder som drabbades hårt under denna period. Det visade sig att den dåvarande regeringen hade förfalskat Greklands ekonomiska statistik och eftersom finansmarknaden inte längre hade något förtroende för Grekland så fick de vända sig till det övriga euroområdet under 2010 och ansöka om ett nöd lån. Det rådde en stor misstro inom hela euroområdet vilket gjorde att statsobligationer i de övriga länderna inom Europa sköt i höjden.

Flera länder blev tvingade att söka stöd i form av lån från det övriga euroområdet. Flera länder hamnade i statsfinansiell kris och hade mycket stora skulder. Politikerna inom EU blev tvungna att skapa olika reformer som följd av detta. Man bildade en europeisk bankunion just för att man skulle kunna stärka tillsynen av länders banker. Förutom det så förstärkte man stabilitets och tillväxtpakten vilket gav en ökad insyn och samordning i EU:s länder för att man lättare skulle kunna säkra sunda statsfinanser.
 

Fördelarna med en gemensam EURO valuta

Den största fördelen med att ha en gemensam valuta mellan många olika länder är att det blir inga kostnader för till exempel valutaväxling. Man slipper avgifter mellan banker som är medlemsstater inom euroområdet. Alla banker måste ta exakt samma avgifter även om man överför pengar mellan något av dessa länder. Med en gemensam valuta så försvinner också växelkursriskerna.
Förutom fördelarna ovan så kan man se att priser minskar i skillnad mellan de medlemsstater som har samma valuta.
 
I början när euron infördes var många väldigt rädda för inflation i sina länder men efter några år med samma valuta så rättar systemet till sig och de länder som drabbades av antingen inflation eller deflation ligger idag på en mer jämn nivå. Däremot så har flera av länderna varit oförmögna att hantera sina stora inflationsproblem på ett korrekt sätt vilket har gett stora problem. Europeiska centralbanken utformades av Tysklands självständiga centralbank just på grund av att Tyskland har varit duktiga på att upprätthålla sitt lands prisstabilitet.