Försäkringslösningar hos Accept Försäkringar

 

Accept Försäkringar


 

Accept försäkringar är ett försäkringsaktiebolag med en lite speciell inriktning. Man erbjuder nämligen bara fem ganska specialiserade försäkringsprodukter och detta enbart inom anställningstrygghet, inkomstbortfall, krediter och reseförsäkringar.
Accept försäkringar är ett privat och oberoende försäkringsbolag med säte i Stockholm. Att bolaget är oberoende innebär att man inte ingår i någon koncern av försäkringsbolag och att man inte heller kan överföra försäkringsåtaganden på andra aktörer. Alla försäkringar som finns att teckna hos Accept försäkringar är bolagets egna.

Försäkringar hos Accept

Inkomstförsäkring
Accept försäkringars huvudprodukt är en inkomstförsäkring. Den börjar gälla när försäkringstagaren blir ofrivilligt arbetslös och fungerar som ett komplement till ersättningen från A-kassan. Viktigt att notera är just skrivningen ofrivilligt arbetslös. Inkomstförsäkringen gäller inte om man säger upp sig självmant.
Försäkringen kompletterar A-kassans något låga maxersättning på 11 000 kr efter skatt med en extra ersättning på upp till 80% av den tidigare lönen i upp till 300 dagar. Gränsen på 300 dagar gäller för anställda utan facklig inkomstförsäkring samt egenföretagare/VD. Anställda med facklig inkomstförsäkring kan teckna Accepts Plusförsäkring som adderar upp till 220 dagar till ersättningen från den kollektiva försäkringen, vilket i praktiken kan ge en ersättningsperiod på en bra bit över ett år.
 

 
Trygghetsförsäkring
Accepts Trygghetsförsäkring är en försäkringsprodukt som i mångt och mycket ersätter fackförbundens service vid anställningstvister. När försäkringen aktualiseras får försäkringstagaren hjälp med rådgivning och får också advokatkostnader och rättegångskostnader betalda i händelse av tvistlösning i domstol.

Loss of license
Loss of license är en specialförsäkring främst avsedd för yrken för vilka det krävs ett medicinskt certifikat, till exempel flygledare och piloter.

Reseförsäkring
Accepts reseförsäkring kompletterar det reseskydd som finns i varje hemförsäkring. Försäkringen kan inte tecknas separat utan enbart via utvalda försäljningsställen.

Kreditförsäkring
Accept erbjuder också en kreditförsäkring, eller försäkring för säljarrevers med ett annat namn. Försäkringens syfte är att skydda säljarens fordran på köparen i det fall säljaren vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt beviljar köparen lån på en del av köpeskillingen.
 

Kontakt

E-post: info@accept.se
Telefon: 08-629 24 90
Telefax: 08-629 24 99
Adress:
Accept
Box 2068
174 02 Sundbyberg