Spara hos 4 Spar

 

4 Spar


 

4Spar.se är en nischad aktör inom sparkonton för privatpersoner som har som affärsidé att erbjuda marknadens absolut högsta sparräntor på både konton utan bindningstid och så kallade fasträntekonton med bindningstider på upp emot 3 år. 4Spar.se har idag de högsta sparräntorna även om man jämför med andra liknande aktörer med samma offensiva hållning. Viktigt att notera är att att insatta medel på konton hos 4Spar.se inte omfattas av lagen om insättningsgaranti.
4Spar är en del av 4Finance Group, som är en mycket stor aktör inom snabblån, avbetalningsköp och andra konsumentkrediter i Europa. Koncernen har totalt över två miljoner kunder i tiotalet europeiska länder. Det svenska bolaget 4Spar AB är registrerat som en inlåningsverksamhet hos Finansinspektionen och står under myndighetens tillsyn.
 

 

Spartjänst hos 4 Spar

4Spar erbjuder sex typer av sparkonton, där det som skiljer de olika kontona åt är dels bindningstiden, och dels räntesatsen. Standardprodukten är ett inlåningskonto där behållningen på kontot förräntas med en rörlig ränta (för närvarande 6,5%) 365 dagar om året. De kunder som vill ha en högre ränta har fem konton med fast ränta (3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år samt 3 år) att välja mellan. Den högsta möjliga årsräntan är för närvarande 10% (3 års bindningstid).

För inlåningskontot kan kunden ta ut pengar och sätta in pengar när som helst utan att kontot belastas med avgifter. Minsta insättning är 1000 kr. För de fem respektive fasträntekontona är pengarna låsta under bindningstiden och uttag kan inte göras. Minsta insättning för dessa konton är 10 000 kr.
 

Villkor och priser

4Spar tar inte ut någon som helst avgift för öppnande av sparkonton och varje kund kan ha flera konton med olika räntevillkor. En och samma kund får emellertid inte ha mer än 50 000 kr sammanlagt på alla konton. Eventuellt överskjutande belopp betalas ut till registrerat bankkonto i annan bank (förslagsvis det konto som man sätter in pengar från).
 

Kontakt

Telefon: 08-408 382 99
e-mail: Info@4Spar.se

4Spar AB
Org. nr:556862-8563
Adress: Isafjordsgatan 30 A
164 40 Kista